Služby certifikovaného zvárania

Zváranie je jednou z komplexných služieb poskytovaných spoločnosťou NMH. Okrem zvárania ponúkame napríklad aj montážne práce povrchovú úpravu výrobkov. Nami vyrobené stroje a zariadenia spĺňajú najvyššie nároky súčasného priemyslu.

Pravidelne investujeme do vedomostí, zručností a certifikácií našich pracovníkov, čo nám umožňuje odlíšiť sa vysokou kvalitou pri zváraní materiálov z uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele.

POŽIADAVKY NORMY ISO 3834-2

Kvalita našich zváracích služieb je nepretržite kontrolovaná a vykonávaná podľa nasledujúcich kritérií:

  • optimálna príprava zvárania a tavné zváranie kovových materiálov je v súlade s normou ISO 3834-2.
  • zváranie materiálov ako je uhlíková oceľ a nehrdzavejúca oceľ rôznymi postupmi zvárania je v súlade s podrobnými zváracími kvalifikáciami a certifikáciami.
  • naše zváracie služby sú v súlade so schválenými postupmi zvárania (Procedure Qualification Records – PQR alebo WPQR). PQR je záznam o skúšobnom zvare, ktorý bol urobený jednotlivým kvalifikovaným zváračom. Ďalšie dôkladné testy zabezpečia procesne dobrý zvar. Záznam PQR sa používa na zostavenie špecifikácie postupu zvárania (Welding Procedure Specification – WPS) ako aj inštrukcií pre zvárača.
  • naši zvárači dodržiavajú oficiálne písomné postupy zvárania (WPS). Tento dokument popisuje, ako sa má postupovať pri zváraní, aby sa dosiahli kvalitné zvary vyhovujúce predpísaným požiadavkám. WPS definuje pravidlá, parametre zvárania a podrobnosti testovania (NDT) alebo tiež ako sa majú obrobky montovať a zvárať.
  • naši skúsení a certifikovaní zvárači pracujú pri výrobe vašich priemyselných produktov s maximálnou opatrnosťou. Zvárači sú pravidelne preskúšaní, aby sa zistila ich spôsobilosť vykonávať konkrétne zváračské techniky. Tieto zváračské kvalifikačné skúšky sa vykonávajú podľa WPS.
  • Koordinátori zvárania, medzinárodní zváračskí technológovia (International Welding Technologists – IWT) a medzinárodní zváračskí inžinieri (International Welding Engineers – IWE) plánujú a monitorujú všetky zváracie projekty a postupy.

Naše produkty a služby poskytujeme v kvalite zodpovedajúcej medzinárodným normám a štandardom. Kvalita zvárania je zaručená dodržiavaním požiadavkou normy ISO 3834-2 a kvalita výroby oceľových a pridružených výrobkov je certifikovaná podľa EN 1090-1 guidelines EXC3.

POŽIADAVKY NORMY ISO EN 1090-1

Norma EN 1090-1 zabezpečuje správne postupy výroby a kontrolu kvality oceľových a hliníkových konštrukcií a ich komponentov. To znamená, že naši subdodávatelia taktiež spĺňajú túto normu. EXC (trieda 1 – 4) označuje úroveň pracovných postupov a kontrolu kvality od nezaťaženého až po veľmi zaťažované špeciálne konštrukcie.

V norme ISO 3834-2 sú uvedené komplexné požiadavky na kvalitu pre optimálnu prípravu zvárania a výkon pri tavnom zváraní kovových materiálov. To tvorí základ pre kvalitu zvárania a kritériá spojené s normou EN 1090-1. Norma EN 1090-1 špecifikuje požiadavky, ktoré musí spoločnosť NMH spĺňať, aby mohla používať označenie CE na vlastných nosných oceľových konštrukciách a ich súčastiach. Požiadavky zahŕňajú kontrolu výrobnej produkcie (Factory Production Control – FPC) a certifikáty zvárania.

Taktiež vyhovujeme požiadavkám na nedeštruktívne testovanie (NDT) vykonávané oprávnenými orgánmi (napr. TÜV NORDVUZ a LR). Testy zahŕňajú vizuálnu, magnetickú, ultrazvukovú a röntgenovú kontrolu pre ťažko zaťažované konštrukcie a tlakové zariadenia.

Ak chcete získať viac informácií o našich zváracích službách, kontaktujte naše pobočky. Máme mnoho referencií, o ktoré sa s vami môžeme podeliť.

Zváranie

VIAC INFORMÁCIÍ?

  • Vyplnením kontaktného formulára súhlasíte, že vaše údaje sú spracované v súlade s našimi podmienkami o ochrane osobných údajov