Konštrukcie na mori

Pre veterné farmy, ropný priemysel a stavebníctvo

Skúsení tím spoločnosti NMH vie navrhnúť a vyrobiť oceľové konštrukcie pre širokú škálu inštalácií na mori (offshore) a to presne podľa vašej špecifikácie. Patria sem aplikácie ako pobrežné veterné elektrárne, ropné a plynové plošiny, plavidlá, podmorské a stavebné konštrukcie (mosty, piliere atď.). Rozoznávame tu štyri hlavné odvetvia:

VETERNÁ ENERGIA ZÍSKAVANÁ NA MORI

V dôsledku neustále rastúcej spotreby energie a rastúceho povedomia o znečisťovaní životného prostredia sa riešenie týchto problémov stále viac zameriava na využívanie zelenej energie. Napríklad trh v oblasti veternej energie neustále rastie. Nesúhlas voči zasahovaniu do krajiny tiež vedie k tomu, že stále viac veterných elektrární sa stavia na mori. Dnešné veterné turbíny sú čoraz väčšie a väčšie a poskytujú stále väčší výkon.

Inštalácia veternej elektrárne na mori vyžaduje sofistikované plánovanie, návrh a výrobu robustných oceľových konštrukcií a to nielen pre samotné veterné turbíny, ale aj pre dopravné plavidlá prevážajúce tieto obrovské konštrukcie.

Spoločnosť NMH poskytuje svoje služby pri vývoji a výrobe:

 • rámov a konštrukcií na upevnenie nákladu počas prepravy
 • konštrukcií na skladovanie a prepravu častí veterných turbín
 • ťažkých základových nosných konštrukcií, ktoré podopierajú veterné turbíny
 • konštrukcií umožňujúcich bezpečnú demontáž plošín alebo základov

ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU NA MORI

Ďalším príkladom konštrukcii na mori sú ropné a plynové plošiny, z ktorých tiež mnohé potrebujú modernizáciu, generálne opravy alebo demontáž v prípade ich vyradenia z prevádzky.

Spoločnosť NMH poskytuje svoje služby pri vývoji a výrobe:

 • rámov a konštrukcií na upevnenie nákladu počas prepravy
 • častí plošín, ako sú zábradlia, lávky, žeriavy, schodiská, závesné rámy, lodné plošiny, prepravné rámy a iné
 • riešení na skladovanie, napríklad špeciálne kontajnery, stojany a zásobníky
 • konštrukcií umožňujúcich bezpečnú demontáž nefunkčných plošín alebo ich základov

PLAVIDLÁ

Zmena účelu existujúceho plavidla môže byť niekedy cenovo výhodnejšou alternatívou než kúpa nového plavidla. Firma NMH je váš partner pre generálne úpravy plavidiel, ktoré vyžadujú špeciálne zhotovené vybavenie a mechanizmy.

Spoločnosť NMH poskytuje svoje služby pri vývoji a výrobe:

 • strojného vybavenia plavidiel ako sú navijaky, kladky, zábradlia, lávky, žeriavy, schody, dopravníky, závesné rámy, lodné plošiny, prepravné konštrukcie
 • riešení pre skladovanie, regále a zásobníky
 • rámov a konštrukcií na upevnenie nákladu počas prepravy
 • mechanizmov pre nakládku a vykládku

STAVBY NA MORI ALEBO VODNÝCH PLOCHÁCH

Pri mnohých stavebných projektoch je ako základ pre ďalšiu výstavbu, údržbu alebo opravu častokrát potrebná (dočasná) oceľová konštrukcia.

Spoločnosť NMH poskytuje svoje služby a riešenia v oblasti návrhu a výroby vybavenia a konštrukcií prispôsobených na mieru. Príkladom sú:

 • nosné konštrukcie, napríklad pri stavbe alebo oprave mostov
 • oceľové konštrukcie pre móla a prístavné hrádze

Ponúkame riešenia prispôsobené vašim potrebám. Kontaktujte nás už dnes. Radi vám poskytneme nezáväzné poradenstvo a vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

Konštrukcie na mori

VIAC INFORMÁCIÍ?

 • Vyplnením kontaktného formulára súhlasíte, že vaše údaje sú spracované v súlade s našimi podmienkami o ochrane osobných údajov